.

Víte jak na pronájem chata? Vězte, že na základě písemné žádosti nájemce jste jako pronajímatel povinen doložit cenu jednotlivých služeb, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh a provedení vyúčtování podle této položky. Co z toho všeho vyplývá? Nájemce má platit pouze to, co je uvedeno v nájemní smlouvě nebo co vyplývá ze zákona.
Při pronájem chata by nájemní smlouva měla vždy obsahovat dvě částky, které má nájemce platit pronajímateli, a to výši nájemného – vyjadřující odměnu vlastníka nemovitosti za užívání jeho majetku a částku, kterou nájemce platí každý měsíc jako zálohu na jím spotřebované služby související s užíváním nemovitosti.

Nevíte si rady s nájemní smlouvou? Poradíme vám!

Povinnost hradit jiné služby má nájemce při pronájem chata jen v případě, že jsou výslovně sjednány v nájemní smlouvě. Pomůžeme vám ji pečlivě připravit!

.
Pronájem chata
3.5 (70%)4
.